Date Importante

20_aprilie

Deadline Taxă Redusă

20_aprilie

Deadline trimitere abstracte

19_mai

Anunțarea asupra acceptului rezumatului ca și prezentare orală sau poster

PARTICIPAŢI LA CONGRESUL INTERDISCIPLINAR
DE MEDICINĂ DE URGENŢĂ

MEDIA
PARTNERS

04
02
05
03
01